Thursday, September 30, 2010

What to do when you dont know what to do.

2 Tawarikh
20:1 Setelah itu bani Moab dan bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim.
20:3 Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
20:4 Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari pada TUHAN. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari TUHAN.
Tetapkan hatimu untuk mencari tuhan. perhatikan bahwa yosafat yang mencari tuhan, tetapi seluruh bangsa yehuda mencari tuhan.
20:12 Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu."
20:13 Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan TUHAN, juga segenap keluarga mereka dengan isteri dan anak-anak mereka.
20:14 Lalu Yahaziel bin Zakharia bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari bani Asaf, dihinggapi Roh TUHAN di tengah-tengah jemaah,
20:20 Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dan berkata: "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem! Percayalah kepada TUHAN, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh! Percayalah kepada nabi-nabi-Nya, dan kamu akan berhasil!"
20:21 Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk TUHAN dan memuji TUHAN dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata: "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi TUHAN, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!"
20:22 Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah.
20:25 Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak dari pada yang dapat dibawa. Tiga hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya.
20:26 Pada hari keempat mereka berkumpul di Lembah Pujian. Di sanalah mereka memuji TUHAN, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu Lembah Pujian hingga sekarang.

--------------------------------------------------------

Diceritakan dari kitab ini, bahwa Yosafat menghadapi masalah yang datang dari segala arah. kerajaan yehuda diserang oleh suku Amon, Moab dan Seir, perhatikan ayat 12, Yosafat berkata kepada tuhan dengan bingung "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu."

Ada 5 hal yang Yosafat lakukan ketika ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apabila Anda melakukan 5 hal seperti yang Yosafat lakukan, percayalah bahwa Tuhan bisa mengantar Anda dari tempat kelam ke tempat yang indah. Berikut adalah 5 hal yang Yosafat lakukan :

ACT 1 : Mencari Tuhan
20:3 Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
20:4 Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari pada TUHAN. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari TUHAN.

Tetapkan hatimu untuk mencari tuhan. perhatikan bahwa yosafat yang mencari tuhan, tetapi seluruh bangsa yehuda mencari tuhan.

---------------------------------------------

ACT 2 : Fokus kepada janjiNya
20:12 Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu."

Fokuslah kepada janji tuhan, bukan kepada masalah yang ada. Tahukah anda bahwa ada sekitar 8.400 janji tuhan di dalam Alkitab? Setiap kali tuhan membawa Anda dari kemenangan atas masalah yang satu kepada kemenangan yang lain, pasti akan ada badai yang datang. Masalahnya apabila anda hanya melihat masalah itu saja, dapat dipastikan anda akan tenggelam bersama masalah itu, tetapi apabila kita berpegang dan melihat janji yang tuhan sediakan untuk kita, kita akan berjalan di ATAS masalah.

---------------------------------------------

ACT 3 : Berdirilah di hadapan Tuhan
20:13 Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan TUHAN, juga segenap keluarga mereka dengan isteri dan anak-anak mereka.

Berdirilah di hadapan Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anda tidak kesana kemari mencari pertolongan. Tuhanlah pertolongan anda, ia ada untuk anda ketika anda berdiri di depannya meminta pertolongan.

---------------------------------------------

ACT 4 : Berjalan bersama Roh Kudus
20:14 Lalu Yahaziel bin Zakharia bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari bani Asaf, dihinggapi Roh TUHAN di tengah-tengah jemaah,

Nantikan bimbingan roh kudus, karena Roh Kudus adalah roh yang berasal dari Tuhan.

---------------------------------------------

ACT 5.
20:22 Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah.

Menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah Anda. Siapapun tahu sangat mudah memuji tuhan saat keadaan sedang baik-baik saja, namun memuji tuhan saat ada masalah mendera hidup anda? Tidak semudah kedengarannya.

No comments:

Post a Comment